was successfully added to your cart.
Dự án

DỊCH VỤ VINA PHÁT TÀI

By Tháng Một 22, 2019 No Comments
 • Dịch vụ Vina Phát tài được ký kết với Vinaphone theo Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ Giữ tiền ở lại trên mạng thông tin di động Vinaphone số 110/2017/KHCN-19 ngày 13 tháng 12 năm 2017.
 • Vina Phát tài là dịch vụ gameshow tương tác thông qua hệ thống SMS của Vinaphone. Dịch vụ dưới dạng tích điểm, người chơi sẽ được cấp một số điểm mỗi ngày. Nhiệm vụ của người chơi là trả lời câu hỏi được dịch vụ cung cấp, trả lời đúng được giữ nguyên số điểm theo từng câu hỏi, trả lời sai hoặc không trả lời sẽ bị trừ đi số điểm đó. Người chơi sở hữu số điểm cao nhất trong mỗi phiên chơi sẽ là người chiến thắng giành đc giải thưởng giá trị từ dịch vụ. Ngoài ra, khách hàng tham gia dịch vụ sẽ được đọc miễn phí các tin tức tổng hợp mà dịch vụ cung cấp: văn hóa, thể thao, giải trí, xã hội…
 • Đầu số dịch vụ: 9619
 • Website/Wapsite dịch vụ: http://giutien.ansovang.vn
 • Phương thức chơi (kịch bản dịch vụ):

+ Sau khi đăng ký thành công dịch vụ,để nhận được điểm thưởng và có cơ hội trúng thưởng khách hàng chủ động soạn tin nhắn theo cú pháp CHGT gửi 9619 (miễn phí)  để nhận câu hỏi về trả lời.  Khách hàng được trả lời tối đa 5 câu hỏi mỗi ngày. Trả lời câu hỏi đã lấy để nhận được câu hỏi tiếp theo.

+ Khách hàng đăng ký thành công dịch vụ sẽ được tặng quỹ điểm 15.000 điểm.

+ Nhiệm vụ của khách hàng là tương tác với dịch vụ để giữ lại số điểm tối đa cho mình như sau:

Gia hạn thành công dịch vụ mà không trả lời 5 câu hỏi của dịch vụ, khách hàng giữ được 100 điểm gia hạn dịch vụ và bị trừ số điểm do không trả lời câu hỏi như bảng nêu dưới đây.

Gia hạn thành công dịch vụ và thao tác trả lời câu hỏi, khách hàng giữ được 100 điểm gia hạn và số điểm trả lời câu hỏi khách hàng giữ lại được tương ứng với mức độ tham gia trả lời của khách hàng như bảng nêu dưới đây.

 • Đối với khách hàng đăng ký dịch vụ ngày thứ N(trong đó N là ngày đăng ký của khách hàng trong chu kỳ 30 ngày của phiên chơi) của chu kỳ 30 ngày và trả lời câu hỏi của dịch vụ trong ngày thứ N trong chu kỳ thì sau mỗi lần tương tác trả lời câu hỏi, khách hàng (KH) được tính điểm như sau:
Câu hỏi Trả lời đúng Trả lời sai/ không trả lời
Câu 1 Không trừ điểm  Trừ Nx25 điểm
Câu 2 Không trừ điểm Trừ Nx25 điểm
Câu 3 Không trừ điểm Trừ Nx50 điểm
Câu 4 Không trừ điểm Trừ Nx100 điểm
Câu 5 Không trừ điểm Trừ Nx200 điểm

Bảng 1.1

 • Đối với khách hàng trả lời câu hỏi của dịch vụ từ ngày thứ N +1 trở đi(các ngày tiếp theo sau ngày đăng ký dịch vụ) trong chu kỳ thì sau mỗi lần tương tác trả lời câu hỏi, khách hàng (KH) được tính điểm như sau:
Câu hỏi Trả lời đúng Trả lời sai/không trả lời
Câu 1 Không trừ điểm Trừ 25 điểm
Câu 2 Không trừ điểm Trừ 25 điểm
Câu 3 Không trừ điểm Trừ 50 điểm
Câu 4 Không trừ điểm Trừ 100 điểm
Câu 5 Không trừ điểm Trừ 200 điểm

Bảng 1.2

Gia hạn không thành công dịch vụ, khách hàng sẽ không được tham gia trả lời câu hỏi và sẽ bị trừ 100 điểm gia hạn không thành công cùng số điểm như bảng nêu trên do không trả lời 5 câu hỏi.

 • Cách thức trả lời câu hỏi:
 • Mỗi câu hỏi của hệ thống gửi cho khách hàng sẽ có 4 lựa chọn trả lời. Thuê bao tham dự chọn câu trả lời và chỉ cần nhắn trả lại với cú pháp A,B,C hoặc D gửi 9619(miễn phí) tương ứng với lựa chọn.
 • Với mỗi câu trả lời thuê bao sẽ nhận lại được một tin nhắn/popup thông báo đáp án đúng của câu hỏi, số điểm thuê bao giữ lại được và câu hỏi tiếp theo.
 • Để lấy lại câu hỏi chưa trả lời gần nhất trước đó, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp CHGT gửi 9619(miễn phí).Thời gian tối đa để trả lời các câu hỏi của dịch vụ là 3 phút kể từ thời điểm khách hàng nhận được câu hỏi từ dịch vụ. Khách hàng trả lời câu hỏi sau 3 phút sẽ không được ghi nhận đáp án và sẽ bị trừ điểm như việc trả lời sai câu hỏi.
 • Nếu khách hàng hủy dịch vụ, không đăng ký lại trong chu kỳ xét thưởng, điểm thưởng trong quỹ điểm của khách hàng sẽ không được bảo lưu để tham gia xét thưởng các giải thưởng của dịch vụ.
 • Nếu khách hàng hủy dịch vụ, đăng ký lại trong chu kỳ xét thưởng thì quỹ điểm khách hàng nhận được sau khi đăng ký lại là số điểm bảo lưu của khách hàng trước đó và áp dụng quy tắc tính điểm trả lời câu hỏi như đối với trường hợp đăng ký dịch vụ ở ngày thứ N của chu kỳ 30 ngày.