Về chúng tôi

Công ty Cổ Phần 19

Công ty Cổ phần 19 được thành lập tháng 7 năm 2016 với sứ mệnh tạo ra những dịch vụ, sản phẩm tốt nhất của người Việt phục vụ người Việt. Trong quá trình phát triển của mình công ty luôn tự nhắc nhở về các giá trị có thể tạo ra cho xã hội.

Công ty hoạt động chủ yếu trong 3 lĩnh vực: Sản xuất phát triển phần mềm, sản xuất dịch vụ giá trị gia tăng trên nền viễn thông di động và các giải pháp tài chính.

Các lĩnh vực

Hoạt động chính của công ty

Công ty Cổ phần 19 hoạt động trong 3 lĩnh vực: Giải pháp phần mềm, Dịch vụ Giá trị gia tăng và Giải pháp tài chính

1

Định hướng phát triển

Nhà Cung cấp Nội dung di động Giải pháp Công nghệ hàng đầu Việt Nam
2

Định hướng phát triển

Duy trì và khẳng định vị trí số 01 về kinh doanh dịch vụ GTGT trên các mạng viễn thông
3

Định hướng phát triển

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho thiết bị Công nghệ cao, tạo nên sự đột phát và những xu hướng mới trong Công nghệ hiện đại